Over

ing. Jan Holwerda (1960) is de man achter Groen Verleden. Hij studeerde aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp (wat nu Van Hall Larenstein heet). Zijn groene opleiding en interesse voor geschiedenis leidde in de loop der jaren tot verdieping in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur en tot allerlei publicaties op dit terrein.
Groen Verleden verricht onderzoek om de ontwikkelingsgeschiedenis van groen erfgoed – historische tuinen, parken buitenplaatsen, landgoederen – in woord, beeld en kaart te brengen. Als basis voor waardenstellingen en herstel- en beheerplannen en als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Groen Verleden is in samenwerking ook mede-opsteller van voorgaande onderdelen, net als van groene SIM en provinciale subsidieaanvragen.

Cascade logoJan is de webmaster van Tuinhistorisch Genootschap Cascade, zie de website www.cascade1987.nl.
Verder is hij redactielid van en auteur in de uitgave Cascade bulletin voor tuinhistorie. Meer over het bulletin vindt u hier.
Van 2014 t/m 2020 was Jan ook bestuurslid van Cascade.

 

Jaar van de Historische Buitenplaats 2012Als vrijwilliger was Jan betrokken bij het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012, zie de website www.buitenplaatsen2012.nl. Hij vergaarde buitenplaatsgegevens en stelde de kaart en lijst met Complex Historische Buitenplaatsen samen. Zie artikel met kaart en lijst of kaart.
In het verlengde van dit themajaar schreef hij met René Dessing de Nationale gids Historische Buitenplaatsen.