In voorbereiding

* Jan Holwerda, Het in 1811 afgebroken Koningslust (Nigtevecht), Jaarboekje 2023 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake (2023)
* Jan Holwerda, De Belvedère van Sonsbeek, Bulletin Vrienden van Sonsbeek
* Jan Holwerda, De geometrische aanleg van Hof te Katwijk
* Jan Holwerda, Onbekende buitenplaats in archief Jan Six
* Jan Holwerda, De oudste foto van huis Larenstein
* Jan Holwerda, Handhaving op Sonsbeek, Bulletin Vrienden van Sonsbeek
* Jan Holwerda en Yme Kuiper, Het jaar 1799. Het reisdagboek van Jacomina Scheltema-Van Nijmegen (werktitel)
* Jan Holwerda, De vijvers van Hof te Dieren.
* Jan Holwerda, Een spiegel nieu en moderne hofstede.
* Jan Holwerda, De nalatenschap van J.D. Zocher senior.