Magazijn van tuin-sieraaden

Het Magazijn van tuin-sieraaden is een voorbeeldenboek met ontwerpen voor tuinmeubilair, tuingebouwen en tuinen. Het kent 190 platen, waarvan 41 ‘platte-gronden van aanleg’ en 149 platen met ’tuin-versierselen’. 102 van die 149 platen zijn kopieën van platen dan wel samengesteld uit objecten op platen uit Duitse publicaties van Johann Gottfried Grohmann, te weten Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten en Kleines Ideen-Magazin für Gartenliebhaber.

Bibliografie Magazijn van Tuin-sieraaden
De eerste uitgave startte in 1802 (jaartal op de titelpagina) en eindigde met de 24e katern in 1809, uitgegeven door Johannes Allart. Latere uitgaves zijn uitgegeven door andere uitgevers en hebben op de titelpagina nog het jaartal 1802 of geen jaartal.

Magazijn van tuin-sieraaden 1802[-1809], uitgegeven door Johannes Allart
Schrijver: Gijsbert van Laar
Titel: Magazijn van tuin-sieraaden of Verzameling van modellen van aanleg en sieraad, voor groote en kleine lust-hoven, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken zijn. Getrokken uit de voornaamste buitenlandsche Werken, naar de gelegenheid en gronden dezer Republiek gewijzigd, en met veele nieuwe platte gronden en sieraaden vermeerderd
Jaar: van 1802 tot 1809, in 24 katernen
Uitgever: Johannes Allart (Amsterdam)
Online versie

Magazijn van tuin-sieraaden 1802 [moet zijn 1819 of 1820], uitgegeven door Jacobus de Ruyter
Schrijver: Gijsbert van Laar
Titel: Magazijn van tuin-sieraaden of Verzameling van modellen van aanleg en sieraad, voor groote en kleine lust-hoven, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken zijn. Getrokken uit de voornaamste buitenlandsche Werken, naar de gelegenheid en gronden van dit Koningrijk gewijzigd, en met veele nieuwe platte gronden en sieraaden vermeerderd
Jaar: in of vanaf 1819 in katernen / in 1820 als boek
Uitgever: Jacobus de Ruyter (Amsterdam)
Online versie

Magazijn van tuin-sieraden, uitgegeven door Johannes Noman en Zoon
Schrijver: Gijsbert van Laar
Titel: Magazijn van tuin-sieraden of Verzameling van modellen van aanleg en sieraad, voor groote en kleine lust-hoven, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maken zijn. Getrokken uit de voornaamste buitenlandsche Werken, naar de gelegenheid en gronden van dit Koningrijk gewijzigd, en met vele nieuwe platte gronden en sieraden vermeerderd
Jaar: vanaf 1832 tot 1834
Uitgever: Johannes Noman en Zoon (Zaltbommel)
Online versie

Verzameling van tuinsieraden 1867, uitgegeven door G.B. van Goor
Schrijver: Gijsbert van Laar
Titel: Verzameling van tuinsieraden, bevattende: 40 platen als modellen voor schetsen van plattegronden, met en zonder waterwerken, tot het aanleggen van tuinen en buitenplaatsen; benevens 60 platen tot voorbeelden om op de minst kostbare wijze, volgens Van Laar, koepels, tuinhuizen, priëeltjes, bruggen, zitbanken, tuinstoelen, enz. enz. te doen vervaardigen
een gecoupeerde editie met 100 van de 190 platen
Jaar: 1867
Uitgever: G.B. van Goor (Gouda)
Online versie

Verzameling van tuinsieraden 1875, uitgegeven door G.L. Funke
Schrijver: Gijsbert van Laar
Titel: Verzameling van tuinsieraden, bevattende: 40 platen als modellen voor schetsen van plattegronden, met en zonder waterwerken, tot het aanleggen van tuinen en buitenplaatsen; benevens 60 platen tot voorbeelden om op de minst kostbare wijze, volgens Van Laar, koepels, tuinhuizen, priëeltjes, bruggen, zitbanken, tuinstoelen, enz. te doen vervaardigen
dezelfde gecoupeerde editie als bij Van Goor
Jaar: 1875
Uitgever: G.L. Funke (Amsterdam)

Literatuur betreffende Van Laar
– W.G.J.M. Meulenkamp, G. van Laars Magazijn van tuin-sieraden als een voorbeeldenboek voor Nederlandse tuingebouwen, Bulletin KNOB 82 (1983), p. 124-141. PDF
– Carla S. Oldenburger-Ebbers, Gijsbert van Laar, nieuwe biografische gegevens, Tuinjournaal 11 (1994), nr. 4, p. 31-33; Cascade bulletin voor tuinhistorie 3 (1994), nr. 1/2, p. 24-26. PDF
– Carla S. Oldenburger-Ebbers, De tuinplattegronden van Gijsbert van Laar, Groen 50 (1994), nr. 4, p. 35-39.
– Martin van den Broeke en Wim Meulenkamp, Gijsbert van Laar (1767-1829), tuinarchitect, Cascade bulletin voor tuinhistorie 12 (2003) nr. 1, p. 5-47. PDF
– Arinda van der Does, Gijsbert van Laar (1767-13 december 1820), Cascade bulletin voor tuinhistorie 17 (2008) nr. 1, p. 7-16. PDF
– Arinda van der Does en Jan Holwerda, Concordantie Van Laar’s Magazijn van Tuin-sieraaden – Grohmann’s Ideenmagazin, Gendringen/Elst 2010. PDF
– Jan Holwerda, Uitgaven en datering van Magazijn van Tuin-Sieraaden, Cascade bulletin voor tuinhistorie 19 (2010) nr. 2, p. 38-50. PDF
– Heimerick, M.J. Tromp, De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, Leiden 2012, p. 266-290. online
– Jan Holwerda, Huis te Papendrecht met een aanleg van Gijsbert van Laar, Cascade bulletin voor tuinhistorie 24 (2015) nr. 1, p. 34-43. PDF
– Jan Holwerda, Gijsbert van Laar: van vier nieuw geidentificeerde platen tot een netwerk van opdrachtgevers, Cascade bulletin voor tuinhistorie 25 (2016) nr. 2, p. 9-34. PDF
– Arinda van der Does, Plaat XVI uit het Magazijn van Tuin-Sieraaden. PDF