Nog te verschijnen

* Jan Holwerda, Kurkentrekkers rond kasteel Rosendael, Ambt en Heerlijkheid 69 (2023) nr. 221, p. 28-32.
* Jan Holwerda, Een ‘zierlijken bloementend’, bloemtheaters en auricula’s, Cascade bulletin voor tuinhistorie 32 (2023)
* Jan Holwerda, ‘Onze’ J.D. Zocher sr., Cascade bulletin voor tuinhistorie 32 (2023)
* Jan Holwerda, De in 1811 ontmantelde buitenplaats Koningslust op kaart (Nigtevecht), Jaarboekje 2023 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake (2023)
* Jan Holwerda, Beschrijving der Hollandsche Reijs in 1786, het traject Lent-Randwijk, Oud Neis
* Jan Holwerda, Tuinsieraden op speelkaarten, PorteFolly : nieuwsbrief van de Donderberggroep
* Jan Holwerda, ‘Een zittende of liggende houding op banken, strijdig met de eischen van zedelijkheid en fatsoen’, Bulletin Vrienden van Sonsbeek
* Jan Holwerda, Zwanen-, slangen-, drakenbrug of tuinbankonderdelen?, Over Oegstgeest (2024)