Nog te verschijnen

* Jan Holwerda en Yme Kuiper, Op reis met het echtpaar Scheltema in de zomer van 1799. Deel 5, Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners 2 (2020) nr 6
* Jan Holwerda, Hermitage, heremiet, ledeman, Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners
* Jan Holwerda, Vogelvluchtkaart met de geometrische tuin van Huis te Baak, De Zwerfsteen. Periodieke uitgave van Historische Vereniging Steenderen.
* Jan Holwerda, De menagerie van Huis te Baak, De Zwerfsteen. Periodieke uitgave van Historische Vereniging Steenderen.
* Jan Holwerda, Democratisering van de koepel. Zomer- en tuinhuisjes in de periode 1860-1920 en hun leveranciers, in: boek over koepels uit te geven door De Donderberggroep.
* Jan Holwerda, Het Sterrebosje van Huis te Leeuwen (Boven-Leeuwen), Tweestromenland.