Nog te verschijnen

* Jan Holwerda, Parkontwerp en -gebouwen voor Huize Jachtrust te Boxtel in Magazijn van tuin-sieraaden, In Brabant. Tijdschrift voor Brabants erfgoed.
* Jan Holwerda, Tuin en park van Kasteel Rosendael aangedaen, Ambt en Heerlijkheid
* Jan Holwerda, recensie Hoveniers en tuinbazen, Het Buiten 5 (2023) nr 12
* Jan Holwerda, Tuinsieraden op speelkaarten, PorteFolly : nieuwsbrief van de Donderberggroep
* Jan Holwerda, ‘Een zittende of liggende houding op banken, strijdig met de eischen van zedelijkheid en fatsoen’, Bulletin Vrienden van Sonsbeek
* Jan Holwerda, Uit de groene geschiedenis van Huis Landfort, bijdrage aan boek Landfort (stichting Erfgoed Landfort)