Nog te verschijnen

* Jan Holwerda, Een ‘zierlijken bloementend’, bloemtheaters en auricula’s, Cascade bulletin voor tuinhistorie 32 (2023)
* Jan Holwerda, ‘Onze’ J.D. Zocher sr., Cascade bulletin voor tuinhistorie 32 (2023)
* Jan Holwerda, Beschrijving der Hollandsche Reijs in 1786, het traject Lent-Randwijk, Oud Neis
* Jan Holwerda, ‘Een zittende of liggende houding op banken, strijdig met de eischen van zedelijkheid en fatsoen’, Bulletin Vrienden van Sonsbeek
* Jan Holwerda, Zwanen-, slangen-, drakenbrug of tuinbankonderdelen?, Over Oegstgeest (2024)