Nog te verschijnen

* Jan Holwerda, Boomkokers of ‘houte schutsels van boomen’, Vakblad Bomen 55 (2021)(Kring Praktiserende Boomverzorgers)
* Jan Holwerda, Zomer- en tuinhuisjes in de periode 1860-1920 en hun leveranciers. Democratisering van de koepel, in: M. van den Broeke en W. Meulenkamp (red.), Tuinkoepels. Een Nederlands verschijnsel, p. 145-166.
* Jan Holwerda, Ontwerp, aanleg en onderhoud van de Schweer bey der Beckehof te Dieren, Cascade bulletin voor tuinhistorie 30 (2021)
* Jan Holwerda, Oude boomverplantmachines [een afbeeldingenreeks], Arbor Vitae
* Jan Holwerda, De voormalige oranjerie van Sonsbeek, Bulletin Vrienden van Sonsbeek